Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Екип

deyanДЕЯН КОЛЕВ - Председател е роден през 1975 г. Завършил е философия във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий". През 2004 г. завършва магистратура по история на тема "Ромите в България през комунистическия период" в Централноевропейски университет, Будапеща, Унгария. От 2002 г. е председател на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". Бил е председател на Студентски съвет към ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий", Център по философия към ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий", Център за образователни и културни инициативи и зам.-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси (2008 – 2009 г.); Автор е на 7 книги, две учебни помагала, учебни тетрадки и книга за учителя, както и на множество други публикации по култура и история на ромите, педагогика и философия. Автор на учебна програма по ромска култура (1-4 и 5-8 клас).

 

TedyТЕОДОРА КРУМОВА – Зам.-председател е родена през 1976 г. Завършила е история и археология във ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий". Докторант по средновековна археология в Централноевропейски университет, Будапеща, Унгария. От 2002 г. е зам.-председател на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". Има следдипломна квалификация по политически мениджмънт към Нов Български университет и Национален демократически институт и следдипломна квалификация "Ромска дипломация" към Фондация Дипло, Малта. Обучител по интеркултурно образование и ромска култура. Автор на книги, статии и учебни помагала за ромска история и култура, и на учебна програма по ромска култура (1-4 и 5-8 клас).