Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Център „Амалипе“ се включи в борбата срещу ХИВ/СПИН с разнообразни дейности

В продължение на години ЦМЕДТ "Амалипе" не пропуска да отбележи 1 декември - Световния ден с борба срещу вируса СПИН. Тази година също бяха организирани повсеместни кампании с цел разпространение на информация относно начините на заразяване и местата, където хората могат да се изследват безплатно. 

 

            В град Велико Търново 50 балона полетяха в небето, за да покажат съпричастност към загиналите от коварния вирус. Доброволци раздаваха информационни материали на великотърновци, разговаряха с тях за безопасния и отговорен полов живот и им подаряваха презервативи. Традиционната кампания бе организирана от Община Велико Търново, Център "Амалипе", Регионална здравна инспекция, Младежки дом, Българския младежки червен кръст и Градски ученически парламент.

            Местният клуб към ЦРО Велико Търново в гр.Горна Оряховица обърна внимание както на случайни минувачи, така и на работещите в институциите в града. Представители на клуба посетиха Дирекция "Бюро ПО труда" и Община Горна Оряховица, където раздаваха здравнообразователни материали и презервативи. Такива получиха и гражданите, с които се срещнаха модераторите на Център "Амалипе".

            Местният модератор в с.Леденик Анета Шикова, също не пропусна да отбележи Световния ден за борба с ХИВ. Заедно с доброволци към клуба раздаде презервативи и картички с посланието "Обичай безопасно" в Професионална гимназия ПО електроника "А. С. Попов" гр. В.Търново и ОУ "Васил Левски" с.Леденик.

            Информационна АНТИСПИН кампания под мотото "Животът е безценен!" се проведе в гр.Стражица. Кампанията се организира от Център за развитие на общността гр.Стражица към ЦМЕДТ "Амалипе" с цел да се насочи общественото внимание към проблемите на хората със СПИН и да се повиши нивото на информираност на младите хора ПО актуални въпроси, свързани с превенцията на ХИВ и промяна на нагласите към хората засегнати от сПИН. Доброволците на ЦРО-гр.Стражица разпространиха здравнообразователни материали и червени панделки в района на центъра на града . Материалите бяха раздавани на случайни минувачи с предупреждение да не се подхожда лекомислено към тази болест и да не се пренебрегва един от най -големите проблеми на нашето съвремие.

            С беседа в ОУ "Филип Тотю" с.Върбовка модераторите от гр.Бяла Черква, с.Батак, гр.Павликени и с.Върбовка решиха да отбележат 1 декември. Те искаха да повдигнат въпроса до колко младите хора са запознати с начините на предпазване и заразяване. Със същата цел поставиха и голям плакат в с.Батак, на който минувачи написаха как смятат, че могат да се предпазят от вируса.

            ЦРО Кнежа и ЦРО Бяла Слатина също решиха да повдигнат темата сред младежите, за да повишат нивото на информираност. В Кнежа информационна среща с всички желаещи се проведе в офиса на Центъра, а в Бяла Слатина посетени бяха учениците от СУ "Васил Левски". Кампаниите бяха придружени и от раздаване на здравнообразователни матерали.

            В Етрополе модераторът на местния ЦРО и доброволци раздаваха презервативи и информационни материали сред ромската общност. Те разговоряха с хората за това колко е важно често да се изследват и че това може да се извърши абсолютно безплатно.

            Тъй като е най-важно да бъдем информирани в гр.Долна Баня на 1 декеври представители на Центъра за развитие на общността изнесоха презентация на тема "Начини ца предаване на ХИВ вируса". Последва и разпространение на информационни материали сред гражданите, които преминавах през центъра на града.

            В град Елин Пелин доброволци организираха информационна кампания, която обхвана района около общината на града и ромските махали. Гражданите бяха призовавани да помислят колко безценен е животът и колко лесно могат да се заразят със смъртоносния вирус, ако не се предпазват.

            Посланието на Център "Амалипе" е да бъдем съпричастни към заразените през всеки ден от годината и да се изследваме редовно (и безплатно) в кабинетите КАБКИС. 

ЦМЕДТ ,,Амалипе‘‘ ще отбележи 1 декември - Световен ден за борба срещу вируса СПИН

За контакти Валери Ангелов -0882247945

С информационни беседи, акции и образователни игри в цялата страна Център,, Амалипе“ ще   отбележи Световния ден за борба със СПИН – 1 декември.  Целта  на кампанията  е да повиши информираността на младите хора по въпросите, свързани с ХИВ/СПИН и насърчаване на толерантно отношение и съпричастност към хората, засегнати от СПИН.

Според данни, представени от „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването към 5 август 2016 г. през тази година са открити нови 116 българи с ХИВ–инфекция при изследвани над 173 150 лица. 90% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция в България са се инфектирани по сексуален път. Според пътя на инфектиране 35% от новите случаи са се заразили при хетеросексуален контакт, 53% – при хомо/бисексуален контакт, а 11%  – при инжекционна употреба на наркотици. Важно е да се отбележи, че продължава да намалява процентът на ХИВ–позитивните в групата на инжекционно употребяващите наркотици. Близо 30% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години.

Ето и повече информация за събитието по места:

Област Велико Търново

ЦРО Велико Търново

На 1 декември от 14.00 часа пред сградата на община Велико Търново съвместна акция по повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН ще проведат Център ,,Амалипе“,  РЗИ, ГУП и БМЧК. Доброволци от организациите ще раздават презервативи с послания и здравнообразователни материали.  В края на кампанията участниците ще пуснат в небето 50 балона в знак на съпричастност към загиналите от болестта.

За контакти: Деница Иванова-0884857578

Местен клуб гр. Горна Оряховица

За пореден път местният клуб ще отбележи  1-ви декември – Световен ден за борба със СПИН. В ОУ ,,П. Хилендарскии“, гр. Г. Оряховица  ще се проведе беседа и ще се раздават информационни материали във връзка с кампанията.   Не на последно място, местният модератор Мария Янакиева и общностният модератор Теменужка Костова заедно с доброволци ще раздават образователни информационни материали пред община Г. Оряховица. Кампанията ще започне от 9 часа пред училището.

За контакти: Мария Янакиева, 0882345003

 

Център за общностно развитие гр. Павликени

 

Кампанията ще се проведе в местния клуб  в с. Батак, както и на площада на селото. Ще се раздават информационни материали, а доброволци и активисти ще приканват минувачите да пишат на голям лист  - как трябва да се предпазваме от ХИВ/СПИН. Не на последно място модераторите от гр.Бяла Черква, с.Батак, гр.Павликени и с.Върбовка ще направят беседа в  ОУ ,,Филип Тотю“ с. Върбовка. 

За контакти: Сергей Сашев 0882926042

Център за общностно развитие гр. Стражица

И тази година Центъра  за развитие  на общността в гр.Стражица към ЦМЕДТ”Амалипе” ще отбележи 1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН .

Кампанията  е израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ вируса и обединява усилията на хората в общата борба срещу болестта. Ще се изработят червени панделки, които  изразяват съпричастността към засегнатите от заболяването.

Доброволци ще разпространяват  информационни материали  около центъра на града и ще закачат панделките, знак на солидарност, на  случайни минувачи. Събитията ще започнат в 10:00 часа в центъра на града.

За контакти: Ирена Михайлова, 0882705204

Област Плевен

 

ЦРО – Кнежа

Център за развитие на общността гр. Кнежа ще отбележи Световния ден за борба срещу СПИН, като раздаде здравнообразователни материали на минувачите в града. Също така ще се проведе информационна среща в офиса на ЦРО – затова как да се предпазваме от ХИВ/СПИН.  Събитията ще започнат от 11:00 часа на площада на града.

За контакти: Борко Мишев, 0884120403

Област Враца

ЦРО - Бяла Слатина

Център за развитие на общността гр. Бяла Слатина ще проведе образователна беседа в СУ „Васил Левски” на тема: 1-ви  декември – Световен ден за борба със СПИН”. След проведената среща ще се раздават информационни материали, свързани с начините на заразяване с ХИВ/СПИН.

За контакти: Мариян Алексиев, 0882540452

 

Област София

ЦРО - Етрополе

За поредна година Център за развитие на общността гр. Етрополе ще отбележи   националната АНТИ-СПИН кампания. За целта модераторът и доброволците към Центъра ще раздадат информационни материали. Кампанията ще се проведе сред ромската общност в  Етрополе.   Инициативата ще се проведе на 1-ви декември от 11 часа.

За контакти: Иван Мирчев, 0882752495

ЦРО - Долна Баня

В седмицата, посветена на борбата срещу вируса ХИВ/СПИН, Център за развитие на общността гр. Долна баня ще организира здравно-информационна кампания. Ще бъде представена презентация, чрез която участниците ще могат  да се запознаят  с начините на предаване на ХИВ вируса.  След презентацията доброволци и активисти на центъра ще продължат инициативата с раздаване на здравнообразователни материали.  Кампанията ще започне в 11:00  часа  в центъра на града.

За контакти:  Стоян Стоянов, 0882883438

Елин Пелин

В град Елин Пелин кампанията ще се проведе  пред общината  и в ромските махали. Ще се включат доброволци  на ЦМЕДТ "Амалипе" като ще се  раздават здравнообразователни материали. 

За контакти: Анелия Дудинова, 0882924380

ЦРО - ПАВЛИКЕНИ ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА

На 14 ноември в България се отбелязва Световният ден за борба с диабета. Тази година Център Павликени, се включи активно в кампанията. В местният клуб гр. Бяла Черква-големи от 40 души си измериха нивото на кръвната захар.Манипулацията бе извършена от медицинските лица В.Тракиева и М.Здравкова. Модераторите Стефан Стефанов и Венелин Илиев раздаваха информационни материали във връзка с днешната кампания. Не на последно място, те проведоха и беседа свързана с това заболяване. Повечето хора, които присъстваха споделиха своето мнение относно заболяването - диабета. Медицинските лица дадоха съвети с какво трябва да се хранят хората, за да не се достига това заболяване.  

SAM 2371       

Подкатегории