Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Женска фокус група в село Виноград

На 27.07.2016г,  се проведе  работна среща във връзка с анализа на здравните анкети  в с.Виноград.След проведеното анкетиране в ромска общност резултатите показват, че няма особенно голяма промяна в здравия статус на прибиваващото  население в селото. Голям процент от хората са здравно неосигурени  в следствие на, което се дължи на безработицата в населеното място.

По отношение на това, дали спешна  помощ им оказва содействие, повечето  анкетирани са посочили, че пристига на време, за което ние се раздаме, че има напредък в спешната помош.

     В раздел III повечето от анкетиранети споделиха, че до сега не са изпитали дискриминация от персонала в здравните заведения.  

    В раздел IV жените  не водят свойте деца на зьболекарски преглед поради факта, че нямаме в селото зьболекьр, а  се надаваме в най- скоро време да има такъв.

- Хората са принудени, да пътуват -20 км до град Стражица, за да се възползват от тези услуги.

В V раздел по голямата част от анкетираните  не посещават гинеколог поради факта, че нямат здравни осигуровки.