Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Полезни връзки

Център Амалипе - http://amalipe.com/

Министерство на здравеопазването - http://www.mh.government.bg/

Генерална Дирекция „Здраве и потребители” на ЕК - http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

Министерство на труда и социалната политика - http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси - http://www.nccedi.government.bg/index.php

Комисия за защита от дискриминация - http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/

Фонд за лечение на деца - http://www.cfld-bg.com/

Фонд за асистирана репродукция - http://www.cfld-bg.com/

Омбудсман на Р България - http://www.ombudsman.bg/

Световна здравна организация - http://www.who.int/en/

Национална пациентска организация – www.npo.bg