Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Лекторите 2009

ДЕЯН КОЛЕВ е роден през 1975 г. Завършил е философия във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий". През 2004 г. завършва магистратура по история на тема "Ромите в България през комунистическия период" в Централноевропейски университет, Будапеща, Унгария. От 2002 г. е председател на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". Бил е председател на Студентски съвет към ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий", Център по философия към ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий", Център за образователни и културни инициативи и зам.-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси (2008 – 2009 г.); Автор е на 7 книги, две учебни помагала, учебни тетрадки и книга за учителя, както и на множество други публикации по култура и история на ромите, педагогика и философия. Автор на учебна програма по ромска култура (1-4 и 5-8 клас).

ТЕОДОРА КРУМОВА е родена през 1976 г. Завършила е история и археология във ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий". Докторант по средновековна археология в Централноевропейски университет, Будапеща, Унгария. От 2002 г. е зам.-председател на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". Има следдипломна квалификация по политически мениджмънт към Нов Български университет и Национален демократически институт и следдипломна квалификация "Ромска дипломация" към Фондация Дипло, Малта. Обучител по интеркултурно образование и ромска култура. Автор на книги, статии и учебни помагала за ромска история и култура, и на учебна програма по ромска култура (1-4 и 5-8 клас).

Проф. ТАТЯНА ДРОНЗИНА е професор по политология в катедрата за политически науки при СУ “Св. Климент Охридски”. Преподава още в университетите “Карос Терсеро да Мадрид” и в Гренада – Испания. Консултант е на докторска програма по политология и международни отношения в Евразийския национален университет в Астана, Казахстан. Има практика като медиатор при разрешаване на конфликти в Централна Азия, Латинска Америка и Карибския район. Проф. Дронзина е ръководител на международни и национални програми в областта на разрешаване на конфликти, участник е в регионални инициативи за мир и разрешаване на конфликти. Автор е на книгата “Женският самоубийствен тероризъм”, която е резултат на нейните дългогодишни проучвания. Владее шест езика – испански, португалски, френски, английски, италиански и руски. Гордее се, че усетът и бързо да учи чужди езици е наследила от семейството на баща си. Сега синът й, който е на 22 години, вече знае 5 езика, от които два редки. Сега изучава суахили.

МИЛЕНА ИЛИЕВА е родена на 9 май 1975 година. През 1996 завършва полувисш медицински институт в Стара Загора със специалност акушерка. Получава бакалавърската си степен в Специална педагогика в СУ "Св. Климент Охридски" и магистърска по Социални дейности със специализаия Мениджмънт на социалните дейности. През 2008 е докторант по Теория на възпитанието в СУ "Св. Климент Охридски". От 2000 година работи като експерт и консултант в Сдружение "Свят без граници" - Стара Загора. Работи в сферата на здравеопазване, образование, социални политики, индивидуална и групова корекционна и педагогическа дейност с малолетни и непълнолетни правонарушители. Илиева е член на Общинската комисия за закрила на детето в Стара Загора. Автор е на "Съвременни тенденции в образованието на децата (в частност на ромските деца) в условията на глобализация" в сб. "Многообразие без граници", 2008 г. 

ГАНЧО ИЛИЕВ

Получава бакалавърска степен по „Теология” - 1997г.-2001г.във ВЕБИ. Бакалвърска степен в специалност “Екология и опазване на околната среда” 2002г.- 2006г.в Тракийски университет. През 2006 - 2008 за вършва Магистърска степен със специалност “Социална работа и медиация”. От седем години е председател на сдружение „Свят без граници” - Стара Загора. Автор е на доклад „ Роми лингури и калдараши в Южна българия”, представен на Международна конференция по ромска лингвистика, 2003г., Грац, Австрия.


 

Др. СТЕФАН ПАНАЙОТОВ Роден на 18.04.1962 г. в Сливен, от ромски произход, през 1986 завършва медицина във Висшия медицински институт - Варна. Работи като детско-юношески психиатър от 1991 до 2000 г., а от 2000 досега работи като семеен лекар в Сливен и заедно с Д-р Желязко Манолов обслужват над 5000 роми, основно от двата големи ромски квартала „Надежда” и „Комлука”. Председател на УС на Фондация ”Здравето на ромите”. Носител на наградата „Златна Хипократова Клетва II” за 2011 г. Участвал активно в структурирането и списването на Здравните приоритети и плановете за действие на декадата на ромското включване, рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество и здравната стратегия за лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

МАРИЯ ПАНАЙОТОВА Родена на 18.01.1969 г., от ромски произход, завършила е бакалавърска степен -социални дейности и полувисше образование - медицинска сестра. Работила е в Неврологично отделение 12 години като медицинска сестра в практиката на Д-р Манолов и Д-р Панайотов. Понастоящем е старша сестра в МБАЛ “Х.Димитър” Сливен, Терапевтично отделение. Завършва Управление на здравните грижи. Има натрупан опит в здравното обслужване на роми и обучението им.

Д-Р ЖЕЛЯЗКО МАНОЛОВ Роден на 26.12.1958 г.в Сливен, от ромски произход, завършва медицина във Висшия медицински институт - Ст.Загора през 1990 година. Работи като участъков лекар  като обслужва основно пациенти от кв.”Надежда” в Сливен, а от 2000 г. заедно с Д-р Панайотов се заемат с мисията като общопрактикуващи лекари  да обслужват основно роми от кв.”Надежда” и кв.”Комлука”. Носител на наградата „Лачшо мануш”- Каварна 2011 г. Председател на УС на Сдружение „Мисия – ново поколение романи”, занимаващо се с генерационни проблеми и обучения.