Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Програма на обучението 2009

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА РОМСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

03 - 11 ОКТОМВРИ 2009 Г.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЛИВЕН, СТАРА ЗАГОРА

 

СВАЛИ ПРОГРАМАТА в PDF ФОРМАТ или виж по-долу.

 

Събота, 03 октомври 2009

17:00 – 18:00 Пристигане (х-л Етър, Велико Търново). Извозване с организиран транспорт до хотелски комплекс “Манастира”

18:30 – 19:30 Добре дошли

“Кой какъв е и защо такъв е”. Представяне на събитието и участниците

20:00 – Вечеря

Неделя, 04 октомври 2009

09:00 – 10:30 «Какво означава моето име» - Въвеждаща интерактивна сесия

Теодора Крумова, Деян Колев (Център Амалипе)

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 11.30  Официално откриване на програмата

Мария Методиева, Веска Карастоянова (Институт “Отворено общество”)

11.30 – 13.00 Кои са ромите? Кратко въведение в история на ромите

Теодора Крумова, Деян Колев (Център Амалипе)

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30 Ромските групи в България и особености по отношение на здравеопазването (изтегли материалите 15, 16)

Теодора Крумова, Деян Колев (Център Амалипе)

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Ромската култура: Сватбени обичаи

17.30 – 18.00 “Между Сцила и Харибда: за идентичността на миллета” – документален филм

Теодора Крумова, Деян Колев (Център Амалипе)

18.00 – 18.30 Оценка на деня

19.00 - Вечеря

Понеделник, 05 октомври 2009

09:00 – 10:30 Ромската култура: календарни празници

Теодора Крумова, Деян Колев (Център Амалипе)

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.30 Казуси и проекти за решаване на здравните проблеми на ромите. Интерактивна сесия

Теодора Крумова, Деян Колев (Център Амалипе)

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 15.00 Медиация, преговори и управление на конфликти; социална психология на организационното поведение

Доц. Татяна Дронзина (СУ «Св. Климент Охридски»)

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 17.00 Увод към управление на конфликтите; създаване на система за управление на диспутите в мултикултурна среда

Доц. Татяна Дронзина (СУ «Св. Климент Охридски») (изтегли материалите 01, 02, 03)

17.00 – 17.30 Оценка на деня

19.30 - Вечеря

Вторник, 06 октомври 2009

09:00 – 10:30 Здравната система в България; политики и стратегии за ромско здравеопазване (изтегли материалите 04, 05)

Милена Илиева (докторант, СУ), Ганчо Илиев («Свят без граници», Ст.Загора)

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.30 Национални правителствени програми (изтегли материалите 06, 07, 08)

Милена Илиева (докторант, СУ), Ганчо Илиев («Свят без граници», Ст.Загора)

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 15.00 Основни компютърни умения за провеждане на застъпническа кампания в сферата на ромското здравеопазване, Теодора Крумова (Център Амалипе) (изтегли материалите 13)

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 17.00 Основни компютърни умения – практическа сесия

17.00 – 17.30 Оценка на деня

17.30 – Посещение на Арбанаси

19.30 - Вечеря

Сряда, 07 октомври 2009

09:00 – 10:30 Застъпничество, лобиране, общностно организиране за промяна. Обща застъпническа рамка, Деян Колев (Център Амалипе) (изтегли материалите 09, 14)

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.30 Етапи на застъпничеството: 1. Власт и граждани. Създаване на карта на властта. 2. Стратегическо планиране; изграждане на коалиции,

Деян Колев (Център Амалипе) (изтегли материалите 10, 11)

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 15.00 Етапи на застъпничеството: 3. Медийни стратегии; 4. Преговори с институциите, Деян Колев (Център Амалипе) (изтегли материалите 12)

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 17.00 Застъпничество за здравните права на ромските жени

Теодора Крумова (Център Амалипе)

17.00 – 17.30 Оценка на деня

17.30 – Разходка из Велико Търново

19.30 - Официална вечеря във Велико Търново

Четвъртък, 08 октомври 2009

09:00 – 10:30 Застъпничество за ромско здравеопазване на национално и местно ниво: специални мерки и положителен опит

Даниела Михайлова (Инициатива за равни възможности)

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.30 Практическа сесия: ролева игра – провеждане на здравна застъпническа кампания – работа в малки групи

Деян Колев (Център Амалипе), Даниела Михайлова (ИРВ)

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 15.00 Човешки права и равен достъп до здравеопазване за ромите и особено за ромските жени (международни измерения)

Даниела Михайлова (Инициатива за равни възможности)

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 17.00 Човешки права и равен достъп до здравеопазване за ромите и особено за ромските жени (национални измерения)

Даниела Михайлова (Инициатива за равни възможности)

17.00 – 17.30 Оценка на деня

19.00 - Вечеря

Петък, 09. октомври 2009 г.

09:00 – Отпътуване с организиран транспорт за Сливен и Стара Загора

11.00 – 17.00 Практически модул. Обмяна на опит - работа на терен в Сливен и Стара Загора. По време на теренната работа ще се работи в групи, ръководени от роми здравни работници и здравни медиатори. В края на деня групите ще се съберат за да обменят впечатленията и опита от деня.

Ромски специалисти, работещи с групите:

Д-р Стефан Панайотов, GP в кв. Надежда в Сливен

Д-р Желязко Манолов, GP в кв. Надежда в Сливен

Милена Илиева, докторант - СУ

Ганчо Илиев, Свят без граници, здравен медиатор

17.00 – 17.30 Оценка на деня

19.00 - Вечеря

Събота, 10.октомври 2009 г.

09:00 – 10:30 Личностно развитие

Веселина Шошева, преподавател в Университета в Стара Загора

Милена Илиева, докторант в СУ

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.30 Стратегическо общуване

Веселина Шошева, преподавател в Университета в Стара Загора

Милена Илиева, докторант в СУ

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 15.00 Ромските здравни медиатори

Милена Илиева, докторант - СУ

Ганчо Илиев, Свят без граници, здравен медиатор

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 17.00 Заключителна сесия. Оценка на обучението и на обучителите. Очаквания за последващи действия

17.00 – 18.30  Официално закриване на обучението. Връчване на сертификати

19.30 - Вечеря

Неделя, 11. октомври 2009 г. Отпътуване от Стара Загора