Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Програма на обучението 2010

Свали програмата в PDF формат или виж по-долу.

 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА РОМСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
22 - 30 АВГУСТ 2010 Г.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЛИВЕН, СТАРА ЗАГОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

ден

Час

Група І

Група ІІ

Група ІІІ
(студенти ІІ година в програмата)

Бележки

 

22.
08

 

 

 

18.00 - 19.00

Добре дошли! Кой какъв е и защо такъв е. Запознаване на студентите от първата и втората година на програмата

 

19.30 -

Вечеря

 

 

 

 

23.08.2010
(понеделник)

 

 

 

 

 

 

08.00 - 09.00

Закуска

Закуска

Закуска

 

 

09.00 - 10.30

«Какво означава моето име» - Моите очаквания, моите страхове, моите надежди. Въвеждаща интерактивна сесия. Модератори: Теодора Крумова, Деян Колев (Център Амалипе) 

 

 

10.30 - 11.00

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

11.00 - 11.30

Официално откриване на обучението. Милен Миланов (Национален координатор на Десетилетието
на ромското включване), Мария Методиева (Институт "Отворено общество" - София), Алина Ковач (Програма за ромско здравеопазване, Институт "Отворено общество" - Будапеща) 

 

 

11.30 - 13.00

Представяне на същността и целите на стипендиантската програма за студенти по медицина от ромски
произход.
Алина Ковач (Програма за ромско здравеопазване, Институт "Отворено общество" - Будапеща) 

 

 

13.00 - 14.00

Обяд

Обяд

Обяд

 

 

14.00 - 15.30

Ромските групи в България и особености по отношение на                     здравеопазването. “Между Сцила и Харибда: за идентичността на миллета” – документален филм
Деян Колев (Център Амалипе) 

Здравната система в България;
политики и стратегии за ромско здравеопазване

Политики за ромската интеграция в сферата на здравеопазването.
Какво се случи през 2010 г.?

 

 

15.30 - 16.00

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

16.00 - 17.30

Ромската култура: Сватбени обичаи

Национални правителствени
програми в сферата на здравеопазването и ромската интеграция

Здравната реформа в България и
отражението й върху положението на ромите в здравеопазването

 

 

17.30 - 18.00

Обратна връзка за деня

Обратна връзка за деня

Обратна връзка за деня

 

 

18.00 - 20.00

Споделяне край басейна :)

 

 

20.00

Вечеря

Вечеря

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.08.2010
(вторник)

08.00 - 09.00

Закуска

Закуска

Закуска

 

 

09.00 - 10.30

Политики за ромската интеграция.
Какво се случи през 2010 г.?

Здравната реформа в България и
отражението й върху положението на ромите в здравеопазването

Какво се промени за нас през последната една година?
Какво искаме да променим през следващата една година?
Модератор: Теодора Крумова 

 

 

10.30 - 11.00

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

11.00 - 12.30

Здравната система в България;
политики и стратегии за ромско здравеопазване

Ромските групи в България и особености по отношение на                     здравеопазването. “Между Сцила и Харибда: за идентичността на миллета” – документален филм
Деян Колев (Център Амалипе) 

Политики за ромската интеграция.
Какво се случи през 2010 г.?

 

 

12.30 - 14.00

Обяд

Обяд

Обяд

 

 

14.00 - 15.30

Национални правителствени
програми в сферата на здравеопазването и ромската интеграция

Ромската култура: Сватбени обичаи

Финализиране на груповите проекти.
Всяка група ще си избере консултант от друга група, който ще даде мнението си за груповия проект.

 

 

15.30 - 16.00

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

16.00 - 17.30

Здравната реформа в България и
отражението й върху положението на ромите в здравеопазването

Политики за ромската интеграция.
Какво се случи през 2010 г.?

Финализиране на груповите проекти.
Всяка група ще си избере консултант от друга група, който ще даде мнението си за груповия проект.

 

 

17.30 - 18.00

Обратна връзка за деня

Обратна връзка за деня

Обратна връзка за деня

 

 

18.00 - 20.00

Посещение на Арбанаси

 

 

20.00

Вечеря

Вечеря

Вечеря

 

 

25.08.2010
(сряда)

 

 

 

 

 

 

08.00 - 09.00

Закуска

Закуска

Закуска

 

 

09.00 - 10.30

Основни компютърни умения за
провеждане на застъпническа кампания в сферата на ромското здравеопазване

Медиация, преговори и управление
на конфликти

Изграждена на успешна застъпни-ческа стратегия и кампания: какво работи и какво не - част 1

 

 

10.30 - 11.00

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

11.00 - 12.30

Ромската култура: Календарни
празници

Увод към управление на конфликти-
те; създаване на система за управление на диспутите в мултикултурна среда

Изграждена на успешна застъпни-ческа стратегия и кампания: какво работи и какво не - част 2

 

 

12.30 - 14.00

Обяд

Обяд

Обяд

 

 

14.00 - 15.30

Медиация, преговори и управление
на конфликти

Ромската култура: Календарни
празници

Застъпническа кампания:
планиране и изпълнение (практическа сесия)

 

 

15.30 - 16.00

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

16.00 - 17.30

Увод към управление на конфликти-
те; създаване на система за управление на диспутите в мултикултурна среда

Основни компютърни умения за
провеждане на застъпническа кампания в сферата на ромското здравеопазване

Застъпническа кампания:
планиране и изпълнение (практическа сесия)

 

 

17.30 - 18.00

Обратна връзка за деня

Обратна връзка за деня

Обратна връзка за деня

 

 

18.00 - 20.00

Споделяне край басейна :)

 

 

20.00

Вечеря

Вечеря

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

26.08.2010
(четвъртък)

 

 

 

 

 

 

08.00 - 09.00

Закуска

Закуска

Закуска

 

 

09.00 - 10.30

Комуникиране чрез медиите: работа
с медиите и поведение пред медиите. Как медиите могат да се превърнат в наши съюзници

Етапи на застъпничеството: 1. Власт
и граждани. Създаване на карта на властта. 2. Стратегическо планиране; изграждане на коалиции

Комуникиране чрез медиите: работа
с медиите и поведение пред медиите. Как медиите могат да се превърнат в наши съюзници

 

 

10.30 - 11.00

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

11.00 - 12.30

Изготвяне на медийно послание.
Стратегии за медийна кампания. Застъпничество чрез медиите

Етапи на застъпничеството:
3. Медийни стратегии; 4. Преговори с институциите

Изготвяне на медийно послание.
Стратегии за медийна кампания. Застъпничество чрез медиите

 

 

12.30 - 14.00

Обяд

Обяд

Обяд

 

 

14.00 - 15.30

Етапи на застъпничеството: 1. Власт
и граждани. Създаване на карта на властта. 2. Стратегическо планиране; изграждане на коалиции

Комуникиране чрез медиите: работа
с медиите и поведение пред медиите. Как медиите могат да се превърнат в наши съюзници

Създаване на карта на медиите.
Как да разкажем успешната история (практическа сесия)

 

 

15.30 - 16.00

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

16.00 - 17.30

Етапи на застъпничеството:
3. Медийни стратегии; 4. Преговори с институциите

Изготвяне на медийно послание.
Стратегии за медийна кампания. Застъпничество чрез медиите

Средствата за съвременните
технологии за ромско застъпничество. Актуализиране на страницата на ромското застъпничество

 

 

17.30 - 18.00

Обратна връзка за деня

Обратна връзка за деня

Обратна връзка за деня

 

 

18.00 - 20.00

Споделяне край басейна :)

 

 

20.00

Вечеря

Вечеря

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.2010
(петък)

 

 

 

 

 

 

08.00 - 09.00

Закуска

Закуска

Закуска

 

 

09.00 - 10.30

Представяне на презентациите на студентите, които са втора година в програмата

 

 

10.30 - 11.00

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

11.00 - 12.30

Представяне на презентациите на студентите, които са втора година в програмата

 

 

12.30 - 13.30

Обяд

Обяд

Обяд

 

 

13.30 - 15.00

Аспекти на ромската идентичност: групови дискусии и ролеви игри

 

 

15.00 - 15.15

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

15.15 - 16.15

Аспекти на ромската идентичност: групови дискусии и ролеви игри

 

 

16.30 -

Посещение на Царевец. Разходка във Велико Търново

 

 

20.00 -

Вечеря във Велико Търново

Вечеря във Велико Търново

Вечеря във Велико Търново

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.2010
(събота)

 

 

 

 

 

 

08.00 - 09.00

Закуска

Закуска

Закуска

 

 

09.00 - 10.30

Отпътуване с организиран транспорт за Сливен и Стара Загора

 

 

10.30 - 11.00

Кафе пауза

Кафе пауза

Кафе пауза

 

 

11.00 - 17.30

Практически модул. Обмяна на опит - работа на терен в Сливен и Стара Загора. По време на теренната работа ще се работи в групи, ръководени от роми здравни работници и здравни медиатори. В края на деня групите ще се съберат за да обменят впечатленията и опита от деня.

Ромски специалисти, работещи с групите:

Д-р Стефан Панайотов, GP в кв. Надежда в Сливен
Мария Панайотова, здравен работник в кв. Надежда в Сливен
Милена Илиева, докторант - СУ
Ганчо Илиев, Свят без граници, здравен медиатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 - 18.00

Обратна връзка за деня

Обратна връзка за деня

Обратна връзка за деня

 

 

20.00

Вечеря

Вечеря

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08.2010
(неделя)

 

 

 

 

 

 

08.00 - 09.00

Закуска

Закуска

Закуска

 

 

09.00 - 17.30

Практически модул. Обмяна на опит - работа на терен в Сливен и Стара Загора. По време на теренната работа ще се работи в групи, ръководени от роми здравни работници и здравни медиатори. В края на деня групите ще се съберат за да обменят впечатленията и опита от деня.

Ромски специалисти, работещи с групите:

Д-р Стефан Панайотов, GP в кв. Надежда в Сливен
Мария Панайотова, здравен работник в кв. Надежда в Сливен
Милена Илиева, докторант - СУ
Ганчо Илиев, Свят без граници, здравен медиатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 - 18.30

Официално закриване на обучението. Връчване на сертификати

 

 

20.00

Вечеря

Вечеря

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

30.8.2010

 

 

 

 

 

 

08.00 - 09.00

Закуска

Закуска

Закуска

 

 

09.00 - 10.30

Отпътуване на участниците от Стара Загора